KMM księgowość

Zakres działalności

 Podstawowy zakres działalności firmy: 

  Komputerowa ewidencja dokumentów księgowych w księgach rachunkowych.

  Prowadzenie ewidencji majątku trwałego.

  Ocena formalnej poprawności dokumentów przyjmowanych od zleceniodawców. 

  Obliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego oraz przygotowanie deklaracji  podatkowych.

  Prowadzenie ewidencji podatku VAT. 

  Sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

  Przygotowywanie miesięcznych raportów dla zarządu według ustalonych wzorów, w tym zgodnie ze standardami US GAAP i MSR.

  Obsługa kadrowo-płacowa pracowników.

  Reprezentacja przed organami administracyjnymi i podatkowymi takimi jak: ZUS, GUS, Urząd Skarbowy.

  Fachowe wsparcie w zakładaniu firmy.

  Rozliczenia dotacji unijnych.